2โรงเรียนกทม.เรียนจบได้วุฒิทั้งม.6และปวช.

กทม. จับมืออาชีวศึกษาเพิ่มทางเลือกให้เด็กนักเรียน จัดหลักสูตรทวิเรียนสายสามัญร่วมกับสายอาชีพประเดิม2โรงเรียน จบได้ทั้งวุฒิม.6และปวช. เมื่อวันที่ 28 พ.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การส่งเสริมการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา

และการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) โดยมี นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ  โดยผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่าความร่วมมือในการจัดทวิศึกษาจะช่วยกันสร้างค่านิยมหรือแรงจูงใจให้นักเรียนมาเรียนสายอาชีวศึกษาและผลิตผู้เรียนในสาขาที่ขาดแคลนให้เพิ่มมากขึ้น เพียงพอกับการพัฒนาประเทศ ซึ่งความร่วมมือในวันนี้ ต้องขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 38 สถาบัน ที่ได้ให้โอกาสนักเรียนกรุงเทพมหานครในการเข้าศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนของกรุงเทพมหานครเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพครบทุกด้านต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews