สุโขทัยประชาชนเนืองแน่น รอชมพิธีอัญเชิญพระประทีปพระราชทานลอยเป็นปฐมฤกษ์

บรรยากาศของงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย คืนนี้เป็นไปอย่างคึกคัก เนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาลอยกระทงตามประเพณี และร่วมชมพิธีอัญเชิญพระประทีปซึ่งชาวสุโขทัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ พระราชทานลงลอยเป็นปฐมฤกษ์ในเวลา 23.00 น.

ขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์รวม 11 พระองค์ เคลื่อนมายังอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ ท่ามกลางประชาชนที่เฝ้าชมขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทานอย่างเนืองแน่น ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทุกพระองค์ที่ได้พระราชทานพระประทีป ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ มาตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
จากนั้นมีพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์และพระประทีปขึ้นแท่นประดิษฐาน และจะอัญเชิญลงลอยเป็นปฐมฤกษ์ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี ในเวลา 23.00 น. คืนนี้ยังมีพิธีเผาเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวสุโขทัยถือปฏิบัติในเทศกาลลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ
และบรรยากาศภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำคึกคักอย่างมาก นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาลอยกระทงและอธิษฐานขอพรกันอย่างเนืองแน่น แสงเทียนจากกระทงที่ลอยอยู่ในสระน้ำสร้างความสว่างไสวไปทั่วบริเวณ ขณะเดียวกัน คืนนี้ยังมีมหรสพการแสดงให้ชมมากมาย โดยเฉพาะการแสดงประกอบแสง เสียง ซึ่งคืนนี้เปิดการแสดง 2 รอบ ส่วนการจุดพลุ ตะไล ไฟพะเนียง จะเป็นการแสดงส่งท้ายของคืนนี้.-สำนักข่าวไทย