วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ (วัดพระฝาง)

วัดพระฝาง มีชื่อเต็มว่า “วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ” จัดเป็นวัดที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของเมืองไทยเลยทีเดียว โดยเคยเป็นวัดที่จำพรรษาของ “เจ้าพระฝาง” เมืองสวางคบุรี ซึ่งครองสมณเพศ แต่นุ่งห่มผ้าแดง และมิได้สึกเป็นฆราวาส ตำนานเล่าว่าท่านได้ซ่องสุมผู้คนสมัยกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ 2 เพื่อกอบกู้เอกราชไทยให้กลับคืนมา

น่าชมภายในวัด โบสถ์ ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังสุด มีจุดเด่นน่าชื่นชมอยู่ที่บานประตูไม้แกะสลักสวยงาม พระธาตุเจดีย์ อันเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ องค์เดิมปรักหักพังไปมากจึงบูรณะใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 4 พระวิหารหลวง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก เดิมประดิษฐานพระพุทธรูปเชียงแสน และมีบานประตูแกะสลัก ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดธรรมาธิปไตย
ที่ตั้ง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน หมู่ 3 บ้านพระฝาง ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 25 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 1045 ถึงทางหลวงหมายเลข 11 เลี้ยวขวาไปทางพิษณุโลก 2 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายจากทางแยกเข้าไป 14 กิโลเมตร. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand