พัฒนาความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ

รองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ได้เชิญนักลงทุนชาวฮ่องกงเข้าร่วมในการก่อสร้างโครงการไซเบอร์พอร์ทในเขตเศรษฐกิจตะวันออก (อีโค) สมคิดได้ไปเที่ยวฮ่องกงฮ่องกงเมื่อไม่นานมานี้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโครงการไทยตามนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ฮ่องกงไซเบอร์พอร์ทดำเนินการโดย บริษัท ส่วนใหญ่เป็นของรัฐบาล

มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ “เราสามารถใช้โมเดลนี้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0” นายสมคิดกล่าว