คนไทยยังไม่รู้ เที่ยวจังหวัดไหนคือเมืองรอง

มาตรการภาษีกระตุ้นท่องเที่ยววันแรกกร่อย คนไทยยังไม่รู้ใช้จังหวัดไหน แถมแหล่งท่องเที่ยวไม่พร้อมรับมือ สทน.จี้รัฐเร่งสางปัญหาห่วงรัฐคว้าน้ำเหลว นายภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) เปิดเผยถึงการเริ่มใช้มาตรการภาษีกระตุ้นท่องเที่ยวเมืองรองเป็นวันแรกว่า ยังประเมินไม่ได้ว่ามาตรการภาษีท่องเที่ยวฯจะกระตุ้นให้คนเดินทางได้มากน้อยแค่ไหน

เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักว่า 55 จังหวัดเมืองรอง ที่ได้รับสิทธิการลดหย่อนภาษีมีเมืองอะไรบ้าง ขณะที่ตัวแหล่งท่องเที่ยวเองก็ไม่พร้อมที่จะต้อนรับท่องเที่ยวอย่างจริงจัง ดังนั้นสิ่งที่ภาครัฐควรทำต่อจากนี้ จะต้องประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเมืองรองต่างๆ ให้ชัดเจนว่ามีอยู่ที่ไหน ชุมชนใด มีความพร้อมควรพัฒนาเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว หรือถ้าเป็นไปได้ก็ควรให้มีการจัดเกรดแหล่งท่องเที่ยวตามศักยภาพความพร้อมแบ่งเป็นเกรดเอ เกรดบี เกรดซี เพื่อเข้าไปส่งเสริมกระตุ้นให้คนรับรู้มากขึ้น ตลอดจนเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาในพื้นที่ควบคู่กันไปด้วย เพื่อไม่ให้มาตรการนี้ออกมาสูญเปล่า “มาตรการภาษีท่องเที่ยวเมืองรองจะกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าได้มากน้อยแค่ไหน เชื่อว่าคงกระตุ้นเศรษฐกิจได้บ้าง แต่ก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของรัฐบาล ซึ่งกว่าจะเห็นผลชัดคงเป็นไตรมาสสองปีหน้า ขณะที่ภาคเอกชน และสทน.เองจะต้องไปหารือกับบริษัททัวร์ จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวที่เชื่อมกับเมืองรองมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาเริ่มทำไปแล้วควบคู่กับเมืองหลัก”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews